جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی

جلدهای اول و دوم و سوم کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی را به شما معرفی کردیم که درواقع ترجمه‌ی کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی است. اکنون به معرفی جلد چهارم از مجموعه‌ی گلستان واژه‌های انگلیسی – جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی – می‌پردازیم.

جلد 4 کتاب گلستان واژه های انگلیسی (جلد چهارم کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری با ترجمه فارسی)

روند ثابت ۶۰۰ کلمه در هر جلد، برای جلد ۴ نیز تکرار شده است. ۶۰۰ واژه چهارم به طور کلی سخت‌تر از جلد ۳ است. البته باید توجه داشت که روند سخت شدن به خاطر تخصصی‌تر شدن کلمات است که در این بین ممکن است تعداد کمی از کلمات تخصصی برای ما آسان باشد و معنای آن را از قبل بدانیم.

جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی برای افرادی مناسب است که بر جلد ۳ این کتاب یا حداقل کتاب ۵۰۴ واژه ضروری مسلط هستند. با حفظ لغات جلد ۴ این کتاب توانایی خواندن و فهمیدن متون را دارید و بدون اینکه از دیکشنری استفاده کنید معنای جمله‌ها و پاراگراف‌ها را بدانید هرچند واژه‌هایی هستند که معنای آن را نمی‌دانید.

اگر مستقیماً به این صفحه وارد شده‌اید می‌توانید جلدهای قبل‌تر یا بعدتر کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری را مشاهده کنید تا مناسبترین جلد را برای نقطه‌ی آغاز یادگیری واژگان زبان انگلیسی خود انتخاب کنید.
پیشنهاد ما این است که با یک برنامه ریزی منظم و منسجم از جلدهای قبل شروع به حفظ لغات نمایید تا مطمئن شوید اکثر واژه‌های مورد نیاز برای یادگیری را بدون کم و کاست می دانید. با این کار روند تقویت دایره‌ی واژگان زبان انگلیسیتان به طور صحیح انجام پذیرد.

جزئیات بیشتر از سایر جلدها

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و لیست واژه های سایر جلدها می توانید به مطالب مرتبط با هرکدام مراجعه کنید.

جلد یک، جلد دو، جلد سه و جلد پنج

خرید کتاب « گلستان واژه های انگلیسی »:

این جلد به همراه جلد های اول، دوم، سوم، پنجم و ششم را می توانید از طریق صفحه خرید کتاب گلستان واژه های انگلیسی خریداری کنید.

پیش از این قیمت هرجلد از این کتاب، ۱۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما در حال حاضر هر شش جلد یکجا و با تخفیف هزار تومانی فروخته می شود، پس شما می توانید هر ۶ جلد کتاب را با قیمت ۵۰۰۰ تومان خریداری کنید.

برای حفظ و مرور واژگان کتاب گلستان واژه های انگلیسی می توانید از روش تیک ایت (تیک ایت چیست؟روش استفاده از تیک ایت) استفاده نمایید؛ که امکان استفاده از آن در هر شش جلد، با قرارگیری هشت خانه برای تیک زدن فراهم گردیده است.

برای آشنایی بیشتر شما با واژگان جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی، آن‌ها را فهرست می‌کنیم:

A

Absolute‎     Accent‎     Access‎     Accident‎‎     Account‎     Accurate‎     Admiral‎     Admonish‎     Affect‎     Afflicted‎     Aircraft‎     Aisle‎     Alas‎     Alliance     Alongside‎     Alternative‎     Although‎     altogether‎     Analyze‎     Animate‎     Appetite‎     Applause     Apply‎     Arc     Architect‎     Armed‎     Aroma‎     Assist‎     Assumption‎     Asteroid‎     Atmosphere‎     Attentive‎     Audible‎     Author‎     Authoritative‎     Autograph‎     Automobile‎     Avail‎     Avenue‎     Await‎     Awesome‎     Awhile‎

B

Background‎     Bait‎     Barber‎     Barley     Basement‎     Bead     Beak‎     Beast‎     Belly‎     Beloved‎     Beneficial‎     Betray‎     Beverage‎     Beware‎     Bid‎     Bill‎     Bind‎     Birthplace‎     Blank‎     Blast‎     Blow‎     Blink     Boundary‎     bracelet‎     Brag‎     Breakdown‎     Breeze‎     Brew‎     Brick‎     Bruise     Bury

C

Candidate‎     Capacity‎     Cape‎     Cargo‎     Cease‎     Celebrity‎     Ceremony‎     Chaos‎     Chapter‎     Character‎     Charity‎     Charm‎     Cherish‎     Choir‎     Choke‎     Chronicle‎     Civil‎     Civilization‎     Classify‎     Climate‎     ‎Cluster‎     Colonel‎     Combine‎     Comic‎     Comment‎     Commerce‎     Comparative‎     Compassion     Complain‎     Complicate‎     Comprehensive‎     Conceal‎     Concede‎     Concept‎     Concrete‎     Condemn‎     Condensed‎     Conduct‎     Confidential‎     Conflict     Confuse‎     Connect‎     Conscience‎     Conscious‎     Consent‎     Conserve‎     Consistent‎     Constant‎     Construct‎     Contagious‎     Contemporary‎     Continent‎     Controversy‎     Convenient‎     Copper‎     Core‎     Corporate‎     Corpse     Cozy‎     Crack‎     Crime‎     Crisis‎     Cross‎     Crucial‎     Crumble‎     Cultivate‎     Culture‎     Cumulative     Cunning     Cure‎     Current‎     Custom     Cyberspace‎     Cyclone‎

D

Damp‎     Decade‎     Decisive‎     Decline‎     Deed‎     Defense‎     Define‎     Deformed‎     Defy‎     Den‎     Dent‎     Deplete‎     Deposit‎     Destiny‎     Detail‎     Device‎     Dew‎     Diagram‎     Disagree‎     Disapprove‎     Disobedient     Discriminate‎     Disease‎     Display‎     Disrespect‎     Distribute‎     Distrust‎     Diverse‎     Divine‎     Dizzy‎     Doomed‎     Dough‎     Drastic‎     Dread‎     Due

E

Echo‎     Economy‎     Edit‎     Efficient‎     Embassy‎     Empire‎     Enchant‎     Enclose‎     Enhance‎     Enthusiasm‎     Entire‎     Envision‎     Equator‎     Equilibrium‎     Equip‎     Era‎     Errand‎     Essay‎     Establish‎     Esteemed‎     Etc.‎     Ethical‎     Evaluate‎     Evenly‎     Eventual‎     Evolve‎     Except‎     Exception‎     Exit‎     Exotic‎     Expand‎     Express‎     Extinct‎     Extinguish

F

Factor‎     Faint‎     Federal‎     Feeble‎     Ferry‎     Fiery‎     Fist‎     Flesh‎     Flexible‎     Flight‎     Flint‎     Flip‎     Flock‎     Flush‎     Fold‎     Folk‎     Folklore‎     Fond‎     Foresee‎     Forgive‎     Formation‎     Fort‎     Foster‎     Found‎     Frequency‎     Fundamental‎     Furnace‎

G

Genetic‎     Genome     Genre‎     Glimpse     Global‎     Glove     ‎Goods‎     Grapefruit‎     Gratitude‎     Grind‎     Grip‎     Growl‎     Guideline‎     Gymnasium‎

H

Habitat‎     Halt‎     Handy‎     Harass‎     Hardy‎     Harsh‎     Hay‎     Heed     Heir     Hermit     Highlight‎     Hint‎     Hitchhike‎     Hoop‎     Horn‎     Horrified‎     Horrifying‎     Humid‎

I

Identical‎     Idiot‎     Idle     Ignorant‎     Immense‎     Immoral‎     Impact‎     Impending‎     ‎Incorporate‎     Incredulous‎     Index‎     Indirect‎     Infect‎     Influence‎     Injure     Institute‎     Integrate‎     Intellectual     Interact‎     Interval‎     Intervene     Irritable‎     Isolate‎     Itch     Ivy‎

J

Jealousy‎     Justly

K

Kerosene‎

L

Lag‎     Landmark‎     Law‎     Lean‎     Leash‎     Leather     Lecture‎     Legal‎     Lid‎     Linger‎     Lining‎     Literature‎     Lively‎     Longing‎     Loom‎     Loop‎     Lump‎     Lure

M

Majestic‎     Majority‎     Mammal‎     Martial‎     Mass‎     Mature‎     Maximize‎     Meantime‎     Measure‎     Melt‎     Memorable‎     Midst‎     Mighty‎     Migrate‎‎     Millennium‎     Miniature‎     ‎Mischief‎     Misery‎     ‎Misfortune‎     Mixture‎     Moan‎     Mobile‎     Mock‎     ‎Mode‎     Moderation‎     Modify‎     Moral‎     Multiply‎     Muscle‎     Mushroom‎     Myth‎

N

Native‎     Negative‎     Neutral‎     Nightmare‎     Nor‎     Notify‎     Numerous‎     Nurture‎     Nutrition‎     Nutritious‎

O

Objective‎     Oblige‎     Oblivious‎     Obstacle‎     Odor‎     Offense‎     Offspring‎     Operate‎     Option‎     Organic‎     Organism‎     Outraged‎     Overhead‎     Oxygen‎

P

Paddle‎     Palate‎     Paradise‎     Parallel‎     Paraphrase‎     Particle‎     Pastime‎     Patch‎     Pea‎     per     Perfect‎     Perish‎     Persecute‎     Perspire‎     Pessimistic‎     Pesticide‎     Phenomenon‎     Pinpoint‎     Pit‎     Pity‎     Plague‎‎     Plantation‎     Plea‎     Plead     Pleasure‎     Poison‎     Pollute‎     Ponder     Pop‎     Poultry‎     Pray‎     Predator‎     Presently‎     Principle‎     Prior‎     Private‎     Proclaim‎     Promote‎     Promptly‎     Protein‎     Pudding

R

Raft‎     Rail‎     Rainforest‎     Raisin‎     Rally‎     Random‎     Rapid‎     Rate‎     Recent‎     Recipe‎     Reconcile‎     Reduce‎     Reed‎     Refrain‎     Regulate‎     Reinforce‎     Relate‎     Religion     Replace‎     Rescue‎     Research‎     Reserve     Resolution‎     Resolve‎     Resource‎     Retain‎     ‎Review‎     Ridicule‎     Rife‎     Rim‎     Riot‎     Rip     ‎Role‎     Roost‎     Ruin‎     Rumor‎     Rural‎

S

Sake     Sane‎     Saucer‎     Scramble‎     Scrape     Scribble‎     Scribe‎     Script     Search     Secluded‎     Semester‎     Sentence‎     Sergeant‎     Shatter     Sheer‎     Shelter‎     Shield     Shrine‎     Shrink‎     Shutter‎     Sift‎     Signature‎     Slam     Slap‎     Slight‎     Slippery‎     Sly‎     Smash‎     Snap‎     Snatch‎     Soak‎     Soar‎     Solar‎     Sole‎     Solitude‎     Soothing‎     Sophisticated‎     Sort‎     Sour‎     Source     Spark‎     Sparkle‎     Species‎     Spirit‎     Sprinkle‎     Stagger‎     Staircase     Stake     Stale‎     Stance‎     Stark‎     ‎State‎     Stern     Steward‎     Stitch     Stormy‎     Strategy‎     Stricken‎     String‎     Stuff‎     Stumble‎     Subconscious‎     Subject‎     Subtle‎     Succession‎     Suit‎     Sum‎     Summon‎     Supply‎     Surrender‎     Swamp‎     Sway‎     Sweep‎     Switch‎

T

Technician‎     Telegraph‎     Teller‎     Temper‎     Tend‎     Tense‎     Terrain‎     Territory     Textile‎     Texture‎     Thorn‎     Thorough‎     Throne‎     Thump     Timid‎     Torment‎     Tornado‎     Tournament‎     Toxic‎     Transportation‎     Traverse‎     Tray‎     Treachery‎     Trivial‎     Tropics     Trustworthy‎     Tuck‎     Tumble‎     Typewritten‎     Typhoon‎     Typical‎

U

Unfortunate‎     Unity‎     Update‎     Upright‎     Urban‎     Utter‎     Utterly‎

V

Vain‎     Valid‎     Van‎     Variety‎     Vary‎     Vast‎     Vegetarian‎     Vehement     Vein‎     Venom‎     Version     Victor‎     Violence‎     Vivid‎     Volunteer‎     Vomit‎

W

Wade‎     Wage‎     Wail‎     Wardrobe‎     Warn‎     Weep‎     Weird‎     Whatsoever     Whereas‎     Withhold‎     Witness‎     Wooded‎     Workout‎     Worsen‎     Worthwhile‎     Wreck‎

Z

Zoology‎     Zoom‎

7 دیدگاه دربارهٔ «جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی»

  1. معین فروردین

   سلام
   ویرایش دوم مجموعه «گلستان واژه های انگلیسی» همراه با تلفظ و اضافه شدن دو جلد دیگر، تا آخر خرداد۹۸ در همین سایت منتشر میشه.
   اما ورژن انگلیسی «۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی» دارای تلفظ هس. میتونید از سایت های مختلف دانلود کنید.

   موفق باشید.

  1. سلام و وقت بخیر،
   درگاه پرداخت بررسی شد. مشکلی از طرف سایت و درگاه پرداخت وجود ندارد.
   اگر ممکن است، بگویید مشکل بوجود آمده دقیقا در کدام مرحله است تا مجددا بررسی شود.
   متشکر

  1. دوست عزیز،
   معمولا پس از ورود به سایت، پنجره ای (پاپ آپ) نمایش داده می شود تا با وارد کردن ایمیل خود به عضویت خبرنامه ایمیلی دربیاید. اگر به هر دلیلی این پنجره را مشاهده نکرده اید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

   http://englishvajeh.ir/email-subscription/

 1. شما در توضیح دانلود جلد ۴ کتاب ۴۰۰۰ واژه گفتید که باید در خبرنامه عضو بشیم. اما هیچ لینکی مبنی بر این کار قرار ندادین.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *