گلستان واژه‌های انگلیسی بهترین منبع واژگان

گلستان واژه های انگلیسی مجموعه‌ی بی‌نظیری از واژگان ضروری زبان انگلیسی است که شامل لغات ۴ منبع مشهور زبان انگلیسی است. دارای ترجمه فارسی، تلفظ، توضیح انگلیسی و مثال انگلیسی برای هر واژه است. مجموعه « گلستان واژه‌های انگلیسی » سبک خود را از ۴۰۰۰ واژه ضروری الگو گرفته است و با اضافه کردن ۳ … ادامه خواندن گلستان واژه‌های انگلیسی بهترین منبع واژگان