بهترین کتاب واژگان زبان انگلیسی

گلستان واژه‌های انگلیسی

خرید کتاب گلستان واژه های انگلیسی

جامع‌ترین کتاب واژگان زبان انگلیسی

The Garden of English Words - گلستان واژه های انگلیسی نمونه: درس سوم صفحه یک
  • ساختار منظم صفحات کتاب و مناسب برای برنامه‌ریزی
  • چندین معنی فارسی برای هر واژه؛ فهم معنی و مفهوم واژه
  • قابلیت تیک‌ایت برای حفظ ماندگار واژه‌ها
  • تلفظ فونتیک هر کلمه

زبان انگلیسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

جامع‌ترین منبع و دوره برای واژگان آزمون‌های مختلف بین‌المللی و داخلی زبان انگلیسی

آخرین مقالات واژگان زبان انگلیسی

مقالات برگزیده سایت واژه های انگلیسی