have a shot at به معنی تلاش کردن برای انجام کاری

در زبان انگلیسی، عبارت “have a shot at” می‌تواند به دو معنای اصلی استفاده شود. معنای اول آن “تلاش کردن برای انجام کاری” است و معنای دوم آن “ریسک کردن” یا “شانس دادن به کاری” است.

در این مطلب، به بررسی دقیق‌تر این دو معنای عبارت “have a shot at” می‌پردازیم. همچنین، به ارائه مثال‌های متعددی از کاربرد این عبارت در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

معنی اول: تلاش کردن برای انجام کاری

در معنای اول، عبارت “have a shot at” به معنای “تلاش کردن برای انجام کاری” است. به عبارت دیگر، این عبارت نشان می‌دهد که شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری تلاش کند.

در این معنا، عبارت “have a shot at” معمولاً با فعل‌های “try” یا “attempt” هم‌معنی است.

مثال‌هایی از کاربرد معنای اول عبارت “have a shot at” در زبان انگلیسی:

I’m going to have a shot at getting a promotion at work.
من قصد دارم برای گرفتن ترفیع در محل کار تلاش کنم.

I’m going to have a shot at beating my personal best in the marathon.
من قصد دارم برای شکستن رکورد شخصی خود در ماراتن تلاش کنم.

I’m going to have a shot at learning French this year.
من قصد دارم برای یادگیری زبان فرانسه در این سال تلاش کنم.

در این مثال‌ها، شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری تلاش کند. به عنوان مثال، در اولین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای ارتقاء شغلی تلاش کند. در دومین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای شکستن رکورد شخصی خود در دوی ماراتن تلاش کند. و در سومین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای یادگیری زبان فرانسه تلاش کند.

معنی دوم: ریسک کردن یا شانس دادن به کاری

در معنای دوم، عبارت “have a shot at” به معنای “ریسک کردن” یا “شانس دادن به کاری” است. به عبارت دیگر، این عبارت نشان می‌دهد که شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری ریسک کند یا به آن شانس دهد.

در این معنا، عبارت “have a shot at” معمولاً با فعل “take a chance” هم‌معنی است.

مثال‌هایی از کاربرد معنای دوم عبارت “have a shot at” در زبان انگلیسی:

I’m not sure if I’m going to win the lottery, but I’m going to have a shot at it.
من مطمئن نیستم که در قرعه کشی برنده شوم، اما قصد دارم شانس خود را امتحان کنم.

I’m going to have a shot at asking her out on a date.
من قصد دارم برای دعوت از او برای قرار ملاقات تلاش کنم.

I’m going to have a shot at starting my own business.
من قصد دارم برای راه اندازی کسب و کار خود تلاش کنم.

در این مثال‌ها، شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری ریسک کند یا به آن شانس دهد. به عنوان مثال، در اولین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای برنده شدن در قرعه‌کشی شانس دهد. در دومین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای قرار ملاقات با یک نفر ریسک کند. و در سومین مثال، شخص گوینده قصد دارد برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود ریسک کند.

تفاوت‌های معنایی بین دو معنای عبارت “have a shot at”

تفاوت اصلی بین دو معنای عبارت “have a shot at” این است که معنای اول نشان می‌دهد که شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری تلاش کند، اما معنای دوم نشان می‌دهد که شخص گوینده قصد دارد برای انجام کاری ریسک کند یا به آن شانس دهد.

در معنای اول، شخص گوینده معمولاً برای انجام کاری انگیزه دارد و معتقد است که توانایی انجام آن را دارد. اما در معنای دوم، شخص گوینده ممکن است برای انجام کاری انگیزه نداشته باشد یا معتقد نباشد که توانایی انجام آن را دارد، اما باز هم تصمیم می‌گیرد که برای آن ریسک کند یا به آن شانس دهد.

نتیجه‌گیری

عبارت “have a shot at” یک عبارت پرکاربرد در زبان انگلیسی است که می‌تواند به دو معنای اصلی استفاده شود. معنای اول آن “تلاش کردن برای انجام کاری” است و معنای دوم آن “ریسک کردن یا شانس دادن به کاری” است.

با دانستن این دو معنا، می‌توانید کاربرد این عبارت را در زبان انگلیسی بهتر درک کنید.

درصورت تمایل به یادگیری و فهمیدن معنی واژگان جدید، می‌توانید دسته‌بندی واژگان را ببینید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *