تفاوت واژه انگلیسی

تفاوت کلمات prototype و exemplar

در روانشناسی شناختی، prototype و exemplar دو مفهوم مهم هستند که برای درک نحوه پردازش اطلاعات توسط ذهن انسان استفاده می شوند. prototype یک شیء یا مفهوم کلی است که دارای ویژگی های مشترک با سایر اعضای یک دسته است. exemplar یک نمونه خاص از یک دسته است که دارای ویژگی های یک prototype است. …

تفاوت کلمات prototype و exemplar ادامه »

تفاوت بین کلمات انگلیسی completeness و consistency

Consistency و completeness دو مفهوم مهم در زبان انگلیسی هستند، اما اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. در این مطلب، توضیحی دقیق از تفاوت بین این دو کلمه ارائه و سپس مثال‌هایی به انگلیسی آورده شده است. Consistency به این معنی است که چیزی همیشه یکسان است، یا اینکه از یک مجموعه قوانین پیروی می‌کند. …

تفاوت بین کلمات انگلیسی completeness و consistency ادامه »