توضیح Availability Heuristic به معنی خطای ذهنی در دسترس بودن

Availability Heuristic یک سوگیری شناختی است که در آن افراد احتمال وقوع یک رویداد را بر اساس میزان در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن رویداد در ذهن خود تخمین می‌زنند. بر همین اساس، می‌توان عبارت «سوگیری در دسترس بودن» را به عنوان معادل فارسی این کلمه عنوان کرد. البته باید گفت کلمه heuristic به …

توضیح Availability Heuristic به معنی خطای ذهنی در دسترس بودن ادامه »