معنی any more than در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، عبارت “any more than” یک عبارت اصطلاحی است که برای مقایسه دو موقعیت یا چیز مختلف استفاده می‌شود. این عبارت به معنای “به همان اندازه که” یا “به اندازه” است. معنی و مفهوم لغوی any more than: عبارت “any more than” از دو بخش تشکیل شده است: “any” که یک ضمیر مبهم …

معنی any more than در زبان انگلیسی ادامه »