Water Cooler Conversation: معنی، مفهوم و کاربرد

یکی از انواع ارتباطات غیررسمی، Water Cooler Conversation است. Water Cooler Conversation به مکالمات غیررسمی بین افراد در محل کار یا مدرسه گفته می‌شود. این مکالمات معمولاً در مورد موضوعات غیرکاری مانند اخبار، سرگرمی، ورزش یا زندگی شخصی انجام می‌شود. در دنیای امروز، ارتباطات نقش مهمی در موفقیت افراد و سازمان‌ها ایفا می‌کند. ارتباطات می‌تواند …

Water Cooler Conversation: معنی، مفهوم و کاربرد ادامه »