معنی identify with

معنی دقیق identify with با identify متفاوت است و در بعضی جملات جایگزینی معنی identify با معنی identify with ممکن است معنی جمله را کامل عوض کند. در زبان انگلیسی، عبارات و اصطلاحات زیادی وجود دارند که درک ظرافت‌های معنایی آنها برای زبان‌آموزان چالش‌برانگیز است. این عبارت با وجود سادگی ظاهری، معانی و کاربردهای متنوعی …

معنی identify with ادامه »