بهترین دوره ممرایز کتاب ۱۱۰۰ واژه که باید بدانید

ممرایز (Memrise) وب‌اپلیکیشنی کاربردی و بسیار مفید برای حفظ و یادگیری محتوا است. دوره های ساخته شده در آن اکثرا دوره های مربوط به یادگیری زبان های خارجی از جمله زبان انگلیسی است. در بین موضوعات مختلف، حفظ واژگان و گرامر زبان انگلیسی کاربرد بیشتری دارد. دوره های ممرایز کتاب ۱۱۰۰ واژه که باید بدانید …

بهترین دوره ممرایز کتاب ۱۱۰۰ واژه که باید بدانید ادامه »