تفاوت بین کلمات انگلیسی completeness و consistency

Consistency و completeness دو مفهوم مهم در زبان انگلیسی هستند، اما اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. در این مطلب، توضیحی دقیق از تفاوت بین این دو کلمه ارائه و سپس مثال‌هایی به انگلیسی آورده شده است. Consistency به این معنی است که چیزی همیشه یکسان است، یا اینکه از یک مجموعه قوانین پیروی می‌کند. …

تفاوت بین کلمات انگلیسی completeness و consistency ادامه »