تفاوت کلمات prototype و exemplar

در روانشناسی شناختی، prototype و exemplar دو مفهوم مهم هستند که برای درک نحوه پردازش اطلاعات توسط ذهن انسان استفاده می شوند. prototype یک شیء یا مفهوم کلی است که دارای ویژگی های مشترک با سایر اعضای یک دسته است. exemplar یک نمونه خاص از یک دسته است که دارای ویژگی های یک prototype است. …

تفاوت کلمات prototype و exemplar ادامه »