معنی fingers crossed

در زبان انگلیسی، اصطلاحات و عبارات زیادی وجود دارند که برای بیان مفاهیم مختلف استفاده می‌شوند. یکی از این اصطلاحات، عبارت “fingers crossed” است که به معنای “انگشتان crossed شده” است. این اصطلاح در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد و در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود. در این مطلب، قصد داریم به بررسی معنی و مفهوم …

معنی fingers crossed ادامه »