معنی used to

معنی used to به طور کلی چیزی یا کاری است که در گذشته بوده اما اکنون انجام نمی‌شود. در ادامه معنی این عبارت را بیشتر توضیح می‌دهیم. معنی used to عبارت used to می‌تواند دو معنی اصلی داشته باشد: I used to smoke, but I quit a year ago.من قبلاً سیگار می‌کشیدم، اما یک سال …

معنی used to ادامه »