بازه زمانی تکرار و تعداد واژگان مناسب در روش تیک ایت

در این مطلب دو موضوع را بررسی کرده ایم: یکی اینکه بازه زمانی مناسب برای تکرار  به روش تیک ایت چقدر باشد؟ دوم اینکه تعداد کلمه مناسب برای حفظ واژگان زبان انگلیسی به روش تیک ایت چقدر باشد؟

اگر درمورد روش تیک ایت نمی‌دانید، توصیه می‌شود دو مطلب کوتاه درمورد تیک ایت را بخوانید:

حال به توضیح درمورد دو موضوع اصلی می‌پردازیم.

بازه های زمانی تکرار در روش تیک ایت چقدر باشد؟

اینکه بازه‌های زمانی تکرار مطالب (مثلا واژه های انگلیسی) چقدر باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان برای همه افراد نسخه یکسان پیچید. مواردی مانند موضوع مورد نظر برای یادگیری، توانایی و زمان در اختیار فرد از جمله مواردی است که بازه‌های زمانی تکرار را مشخص می‌کند.

ممکن است فردی بتواند روزانه تکرار کند و همین تکرار روزی یک بار برای او کافی باشد. اما فردی بخواهد و بتواند در روز دو بار واژه و مطلب را تکرار کند. سخت است بازه زمانی برای تکرار تیک ایت پیشنهاد کرد؛ زیرا بازه زمانی مرور با تعداد کلماتی که می توان در روز حفظ کرد تناسبی دارد که هر فرد می تواند این تناسب و حالت موثر و مفید را برای خود بیابد..

 یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه بازه زمانی انتخابی مناسب خود را پیدا کنید این است که چند کلمه یا مطلب جدید را به صورت آزمایشی حفظ کنید و ببینید تا چه زمانی می توانید مطالب جدید یاد گرفته شده را به یاد آورید؟

برای اینکه بدانید بازه زمانی مرور چقدر است وبرای شما دو مثال می آوریم.

مرور و تکرار «روزانه» در تیک ایت

بازه های مرور و تکرار می‌تواند به طور منظم و مثلا روزانه (با فاصله یک روز) باشد که در این صورت دوره کامل مرور یک گروه از کلمات، ۸ روز زمان می‌برد. (پیشنهاد ما).

گفتنی است در این حالت، تعداد کلمات جدیدی که همزمان شروع به یادگیری می‌کنید متوسط (نه زیاد و نه کم) است و دوره مرور آن هم تقریبا کم است (۸ روز، یک دور مرور کامل با هشت تیک). اما چون دوره از شروع تا اتمام مرور کوتاه است، ممکن است نسبت به حالت بعدی مطالب زودتر فراموش شوند.

تیک اول: شروع یادگیری. تیک دوم: ۱ روز بعد از تیک اول. و . . . تیک هشتم: ۱ روز بعد از تیک هفتم.

شماره تیکبازه تکرار یک روزهروز تکرار فرضیتاریخ فرضی
تیک اول (شروع یادگیری)شروع یادگیریشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۳
تیک دوم۱ روز بعد از شروعیکشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۴
تیک سوم۱ روز بعد از تیک ۲دوشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تیک چهارم۱ روز بعد از تیک ۳سه شنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۶
تیک پنجم۱ روز بعد از تیک ۴چهارشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۷
تیک ششم۱ روز بعد از تیک ۵پنجشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۸
تیک هفتم۱ روز بعد از تیک ۶جمعه۱۴۰۱/۰۱/۱۹
تیک هشتم۱ روز بعد از تیک ۷شنبه۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مرور و تکرار «تصاعدی» در تیک ایت

بازه های تکرار می تواند به صورت تصاعدی باشد که در اینصورت دوره کامل مرور یک گروه از کلمات، ۳۵ روز زمان نیاز دارد.

در این حالت، چون بازه های زمانی مرور، فواصل زیادی دارند، می توانید نسبت به حالت قبل، واژه های بیشتری را همزان شروع به یادگیری کنید.

گروه کلمات جدیدی که شروع به یادگیری می‌کنید تعداد متوسطی (نه زیاد و نه کم) دارد و دوره مرور آن هم بیشتر است (۳۵ روز، یک دور مرور کامل با هشت تیک). اما چون دوره از شروع تا اتمام مرور نسبتا طولانی است و در فواصل بلندمدتی آن‌ها را مرور می‌کنید، مدت طولانی‌تری در ذهن شما باقی می‌ماند.

شماره تیکبازه تکرار یک روزهروز تکرار فرضیتاریخ فرضی
تیک اول (شروع یادگیری)شروع یادگیریشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۳
تیک دوم۱ روز بعد از شروعیکشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۴
تیک سوم۲ روز بعد از تیک ۲دوشنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۶
تیک چهارم۳ روز بعد از تیک ۳سه شنبه۱۴۰۱/۰۱/۱۹
تیک پنجم۴ روز بعد از تیک ۴چهارشنبه۱۴۰۱/۰۱/۲۳
تیک ششم۵ روز بعد از تیک ۵پنجشنبه۱۴۰۱/۰۱/۲۸
تیک هفتم۶ روز بعد از تیک ۶جمعه۱۴۰۱/۰۲/۰۳
تیک هشتم۷ روز بعد از تیک ۷شنبه۱۴۰۱/۰۲/۱۰

بازه‌های زمانی تکرار و مرور میتواند ۱۲ ساعته نیز  باشد. در اینصورت دوره مرور کامل کوتاه‌تر و ۴  روز است.

اما این سوال پیش می‌آید که آیا کلمه‌هایی که در ۴ روز حفظ و یادگیری و مرور شده اند، آیا بعد از ۲۰ و ۳۰ روز بعد هم در ذهن شما باقی می‌ماند یا خیر؟

یک تناسب کلی بین بازه زمانی مرور و ماندگاری اطلاعات وجود دارد:

«هر مطلبی را با هر سرعتی بدست بیاورید و حفظ کنید، احتمالا به همان سرعت هم آن اطلاعات را از دست خواهید داد. درواقع یک تناسب بین سرعت یادگیری و سرعت فراموشی وجود دارد.».

توضیح بیشتر اینکه مثلا اگر مطلبی را با ۳ روز تکرار و تمرین و حفظ می‌کنید و فرضا بعد از ۱۰ روز فراموش می‌شود؛ حال اگر همان مطلب را ۶ روز تکرار و تمرین و حفظ کنید، احتمالا تا ۳۰ روز آن مطلب در ذهن شما باقی می‌ماند. (اعداد فرضی هستند و برای انتقال بهتر مطلب در نظر گرفته شده‌اند.)

اگرچه با تواجه به شرایط فرد و نوع مطلب ممکن است متفاوت باشد و مثال نقض آن وجود دارد، اما به طور کلی این حرف درست است.

بدیهی است که الزامی نیست شما تعداد تیک ها دقیقا هشت بار باشد. ممکن است کلمه‌ای را پس از ۴ بار مرور را حفظ شوید و کلمه‌ای سخت‌تر را نیاز باشد ۱۰ بار مرور کنید. ارقام و اطلاعات داده شده، نسبی هستند.

روزانه چند کلمه حفظ کنم؟

این مورد هم قابل توصیه نیست. درمورد تعداد کلماتی که حفظ می‌کنید هم به شما و زمانی که صرف یادگیری می‌کنید بستگی دارد. طبیعی است کمیت و کیفیت یادگیری کسی که ۲ ساعت فرصت یادگیری و حفظ در یک موضوع خاص دارد، با کسی که نیم ساعت زمان دارد، متفاوت است.

اما برای حفظ واژگان زبان انگلیسی، برای حالت معمولی فرد و زمان در اختیار، حفظ ۵ تا ۷ کلمه در روز را می توان پیشنهاد کرد.

یادگیری ۵ کلمه جدید در روز با ۸ تیک

در یادگیری ۵ واژه جدید در روز، به این معنی است که پس از مدتی شما باید هر روز ۴۰ کلمه بخوانید. یعنی ۵ کلمه جدید یاد میگیرید و ۳۵ کلمه مربوط به شش روز قبل از آن را مرور می کنید.

اگر بازه مرور شما روزانه باشد، پس از روز هشتمم، ۴۰ واژه می خوانید.

اگر بازه مرور شما تصاعدی باشد، پس از روز بیست‌ودوم، ۴۰ واژه می خوانید.

یادگیری ۷ کلمه جدید در روز با ۸ تیک

در یادگیری ۷ واژه جدید در روز، به این معنی است که پس از مدتی شما باید هر روز ۵۶ کلمه بخوانید. یعنی ۷ کلمه جدید یاد میگیرید و ۴۹ کلمه مربوط به شش روز قبل از آن را مرور می کنید.

اگر بازه مرور شما روزانه باشد، پس از روز هفتم، ۵۶ واژه می خوانید.

اگر بازه مرور شما تصاعدی باشد، پس از روز بیست‌وهشتم، ۵۶ واژه می خوانید.

یادگیری ۱۰ کلمه جدید در روز با ۸ تیک

در یادگیری ۱۰ واژه جدید در روز، به این معنی است که پس از مدتی شما باید هر روز ۸۰ کلمه بخوانید. یعنی ۱۰ کلمه جدید یاد میگیرید و ۷۰ کلمه مربوط به شش روز قبل از آن را مرور می کنید.

اگر بازه مرور شما روزانه باشد، پس از روز هفتم، ۸۰ واژه می خوانید.

اگر بازه مرور شما تصاعدی باشد، پس از روز بیست‌وهشتم، ۸۰ واژه می خوانید.

خلاصه تعداد کلمات روزانه در روش تیک ایت:

تعداد واژه جدید در روزمجموع تعداد کلمات جدید + مرور قدیمی
(۸ بار/تیک حفظ و مرور)
مجموع تعداد کلمات جدید + مرور قدیمی
(۷ بار حفظ و مرور + ۱ تیک نهایی)
۵ واژه در روزجمعا ۴۰ واژهجمعا ۳۵ واژه
۷ واژه در روزجمعا ۵۶ واژهجمعا ۴۹ واژه
۱۰ واژه در روزجمعا ۸۰ واژهجمعا ۷۰ واژه

پیشنهاد ما برای تعداد کلمات قابل حفظ کتاب گلستان واژه های انگلیسی

بهتر است قبل از ادامه خواندن این مطلب، کتاب گلستان واژه های انگلیسی را بخوانید.

اگر توضیحات کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی را خوانده باشید و صفحه‌بندی آن را دیده باشید، می‌دانید که هر درس شامل سه صفحه و شامل ۲۰ کلمه است:

  • صفحه اول: ۶ کلمه
  • صفحه دوم: ۷ کلمه
  • صفحه سوم: ۷ کلمه

پس برای راحتی کار، می‌توانید کلمات هر صفحه را با هم حفظ کنید. یعنی روز اول ۶ کلمه جدید حفظ کنید، روز دوم ۷ کلمه جدید حفظ کنید، روز سوم ۷ کلمه جدید حفظ کنید. در اینصورت، پس از مدتی ۴۰ کلمه در روز می‌خوانید. که شامل ۷ کلمه حفظ جدید به‌علاوه ۳۳ کلمه مرور قبلی‌ها است (یا بعضی روزها ۶ کلمه جدید و ۳۴ مرور کلمات قبلی)

جمع‌بندی:

اگر کنجکاوید جزئیات بیشتری بدانید، دو نمونه جدول برای شما آماده کرده ایم. این جدول هیچ ربطی به یادگیری و حفظ شما ندارد و تاثیر مثبت یا منفی برای شما ندارد. مطالب بالا گویا است و برای استفاده از روش تیک ایت کافی است همین امروز شروع کنید.

 با فرض مرور ۵ کلمه در روز، دو جدول برای تکرار « روزانه» و تکرار «تصاعدی» آماده کرده ایم.

حفظ ۵ کلمه با تکرار روزانه با هشت تیک مرور و حفظ:

فرض: ۵ کلمه با تکرار روزانهتعدا کلمات جدید و مرورکل کلماتی که باید خوانده شود
روز اول۵ کلمه جدید + ۰ کلمه مرور۵
روز دوم۵ کلمه جدید + ۵ کلمه مرور۱۰
روز سوم۵ کلمه جدید + ۱۰ کلمه مرور۱۵
روز چهارم۵ کلمه جدید + ۱۵ کلمه مرور۲۰
روز پنجم۵ کلمه جدید + ۲۰ کلمه مرور۲۵
روز ششم۵ کلمه جدید + ۳۰ کلمه مرور۳۰
روز هفتم۵ کلمه جدید + ۳۰ کلمه مرور۳۵
روز هشتم (به بعد)۵ کلمه جدید + ۳۵ کلمه مرور۴۰
روز nام۵ کلمه جدید + ۳۵ کلمه مرور۴۰

حفظ ۵ کلمه با تکرار تصاعدی با هشت تیک مرور و حفظ:

فرض: ۵ کلمه با تکرار تصاعدیتعدا کلمات جدید و مرورکل کلماتی که باید خوانده شود
روز اول۵ کلمه جدید + ۰ کلمه مرور۵
روز دوم۵ کلمه جدید + ۵ کلمه مرور۱۰
روز سوم۵ کلمه جدید + ۵ کلمه مرور۱۰
روز چهارم۵ کلمه جدید + ۱۰ کلمه مرور۱۵
روز پنجم۵ کلمه جدید + ۱۰ کلمه مرور۱۵
روز ششم۵ کلمه جدید + ۱۰ کلمه مرور۱۵
روز هفتم۵ کلمه جدید + ۱۵ کلمه مرور۲۰
روز هشتم۵ کلمه جدید + ۱۵ کلمه مرور۲۰
روز نهم۵ کلمه جدید + ۱۵ کلمه مرور۲۰
روز دهم۵ کلمه جدید + ۱۵ کلمه مرور۲۰
روز یازدهم۵ کلمه جدید + ۲۰ کلمه مرور۲۵
روز دوازدهم۵ کلمه جدید + ۲۰ کلمه مرور۲۵
روز شانزدهم۵ کلمه جدید + ۲۵ کلمه مرور۳۰
روز هفدهم۵ کلمه جدید + ۲۵ کلمه مرور۳۰
روز بیست و دوم۵ کلمه جدید + ۳۰ کلمه مرور۳۵
روز بیست و سوم۵ کلمه جدید + ۳۰ کلمه مرور۳۵
روز بیست و هشتم۵ کلمه جدید + ۳۵ کلمه مرور۴۰
روز بیست و نهم (به بعد)۵ کلمه جدید + ۳۵ کلمه مرور۴۰
….
روز nام۵ کلمه جدید + ۳۵ کلمه مرور۴۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *