گلستان واژه های انگلیسی

جلد ۳ کتاب گلستان واژه های انگلیسی (جلد سوم کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری با ترجمه فارسی)

قبلاً کتاب گلستان واژه های انگلیسی را به شما معرفی کردیم. احتمالاً جلد ۱ و جلد ۲ این کتاب را نیز دانلود و مشاهده نموده‌اید. اکنون به معرفی و ارائه‌ی جلد ۳ کتاب گلستان واژه های انگلیسی می‌پردازیم.

جلد ۲ کتاب گلستان واژه های انگلیسی (کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی)

قبلاً کتاب گلستان واژه های انگلیسی را به شما معرفی کردیم. احتمالاً جلد ۱ این کتاب را نیز دانلود و مشاهده نموده‌اید. اکنون به معرفی و ارائه‌ی جلد ۲ کتاب گلستان واژه های انگلیسی می‌پردازیم.

جلد ۱ کتاب گلستان واژه های انگلیسی (کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی)

در مطلب قبل به معرفی و توضیح کتاب «گلستان واژه های انگلیسی» پرداختیم. در زیر نگاهی اجمالی به کمیت و کیفیت جلد ۱ کتاب گلستان واژه های انگلیسی می‌پردازیم. جلد اول کتاب «گلستان واژه های انگلیسی» ترجمه‌ی واژه‌های جلد اول کتاب «۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری زبان انگلیسی» و دارای ۶۰۰ واژه است.

خرید کتاب گلستان واژه های انگلیسی

گلستان واژه‌های انگلیسی بهترین منبع واژگان

گلستان واژه های انگلیسی مجموعه‌ی بی‌نظیری از واژگان ضروری زبان انگلیسی است که شامل لغات ۴ منبع مشهور زبان انگلیسی است. دارای ترجمه فارسی، تلفظ، توضیح انگلیسی و مثال انگلیسی برای هر واژه است. مجموعه « گلستان واژه‌های انگلیسی » سبک خود را از ۴۰۰۰ واژه ضروری الگو گرفته است و با اضافه کردن ۳ …

گلستان واژه‌های انگلیسی بهترین منبع واژگان ادامه »