shared mind به معنی ذهن مشترک داشتن یا اشتراک ذهنی

در این مطلب، به بررسی معنی و مفهوم لغوی عبارت shared mind می‌پردازیم. این عبارت به معنای “اشتراک ذهنی” یا “ذهن مشترک داشتن” است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو یا چند نفر به طور عمیق با یکدیگر در ارتباط و تبادل ذهن هستند و می‌توانند افکار، احساسات و تجربیات خود را …

shared mind به معنی ذهن مشترک داشتن یا اشتراک ذهنی ادامه »