معنی و مفهوم new year resolution

new year resolution تصمیمی است که در ابتدای سال می‌گیریم و با خودمان عهد می‌بندیم که تا پایان سال همه یا بخشی از آن را انجام دهیم.

به جز تصمیم های شخصی، new year resolution برای شرکت ها و مجموعه های مدیریتی نیز کاربرد دارد. در این صورت، new year resolution را می توان به عنوان چشم‌انداز شرکت در سال جدید در نظر گرفت.

مثال:

Intelligent gossip is more powerful than New Year resolutions to improve one’s decision making at work and at home. (Thinking, Fast and Slow -Daniel Kahneman)

معنی: شایعه هوشمند در زمینه بهبود تصمیم‌گیری برای کار و زندگی شخصی، بهتر و قوی تر از [نوشتن و تعریف] چشم‌انداز سال نو است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.