کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - 4000 Essential English Words

معرفی کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ ضروری زبان انگلیسی | ۴۰۰۰Essential English Words

کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ ضروری زبان انگلیسی (۴۰۰۰ Essential English Words) توسط Paul Nation (کتاب‌های Paul Nation) و Fidel Cruz نوشته‌شده است و انتشارات COMPASS آن را منتشر کرده است. کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی شش جلد دارد. جلد یک، جلد دو و جلد سه هرکدام ۱۹۵ صفحه دارند. این سه جلد هرکدام علاوه بر ۶۰۰ کلمه، شامل واژه‌های مازادی در آخر هر کتاب است. مجموع کلمات مازاد در سه جلد اول ۴۰۰ کلمه است. جلد چهار (+)، جلد پنج (+) و جلد شش (+) هرکدام ۱۹۱ صفحه دارند.

واژگان کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی

یکی از کتاب‌های خودآموز زبان انگلیسی درزمینه‌ی واژگان، کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ ضروری زبان انگلیسی است. این کتاب شامل لغات مفیدی است که بر اساس تحقیق و تفحص روی کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی -از سطوح پایه تا سطوح دبیرستان و دانشگاه- گردآوری‌شده‌اند. واژه‌های انتخاب‌شده به‌کرات در سطوح مختلف آموزشی تکرار شده‌اند. بر این اساس می‌توان خصوصیت بارز این واژه‌ها را چنین برشمرد:

 1. واژه‌های کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی پرکاربرد و مفید هستند، چه در نوشتن و چه در صحبت کردن. همچنین فرقی نمی‌کند که در چه سطحی از زبان انگلیسی هستید؛ این کتاب برای شما مفید و ارزشمند است.
 2. تکرار هر واژه در مجموعه‌ی شش‌جلدی این کتاب، بسیار زیاد است. به‌طوری‌که هر واژه‌ای را که یاد می‌گیرید در دروس بعد و همچنین در جلدهای بعد به میزان قابل‌توجهی تکرار شده‌اند که این خود سبب مرور و به خاطر سپاری بهتر واژه‌های زبان انگلیسی است.
 3. کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی تعداد قابل‌توجهی از واژه‌های زبان انگلیسی را در خود جای‌داده است. این واژه‌ها حداقل ۸۰ درصد واژه‌های روزنامه‌ها و متون علمی، حداقل ۹۰ درصد واژه‌های کتاب‌های داستان و رمان‌ها را شامل می‌شود. همچنین، حداقل ۹۰ درصد واژه‌های مکالمات را در برمی‌گیرد.

سبک کلی هر جلد از کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی

هر جلد از کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی شامل ۳۰ درس است. هر درس ۲۰ واژه‌ی جدید را معرفی می‌کند؛ همچنین هر درس در ۶ صفحه ارائه می‌شود: دو صفحه‌ی اول هر درس، شامل ۲۰ واژه‌ی جدید است. در صفحات سوم و چهارم هر درس، تمرینات قسمت واژگان وجود دارد. صفحه‌ی پنجم و ششم هر درس، قسمت درک مطلب و تمرین مربوط به آن را شامل می‌شود. در زیر به توضیح هر صفحه و جزئیات آن می‌پردازیم.

صفحه‌ی اول و دوم هر درس

دو صفحه‌ی اول هر درس، شامل ۲۰ واژه‌ی جدید است. در مقابل هر واژه تلفظ آن بر اساس الفبای فونتیک نوشته است. در زیر هر واژه دو جمله وجود دارد: جمله‌ی اول، معنی کلمه را توضیح می‌دهد. این جمله به‌سادگی و صدالبته کاملاً قابل‌فهم معنی کلمه را به مخاطب می‌رساند. به‌طوری‌که نیازی نیست زبان‌آموز لغات دروس بعد و یا جلدهای بعد را بداند. جمله‌ی دوم، مثالی است از کاربرد آن واژه. این مثال با عکس کوچکی که در کنار هر واژه قرار دارد تکمیل می‌شود. درواقع این مثال و عکس سبب گیرایی بهتر معنی واژه‌ی جدید می‌شود. اگر به کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی نگاهی بیندازید، خواهید دید بعد از تلفظ واژه‌ها، نوع آن‌ها –ازنظر کاربرد در جمله- نیز مشخص‌شده‌اند. البته این به این معنی نیست که مثلاً اگر در مقابل کلمه‌ای «اسم» یا «فعل» یا «صفت» یا «قید» ذکرشده باشد، نمی‌تواند به شکل دیگری ظاهر شود. بلکه تأکیدی است بر این نکته که این شکل از واژه کاربرد بیشتری نسبت به سایر جنبه‌های واژه دارد.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - Lesson

صفحات سوم و چهارم هر درس

در صفحات سوم و چهارم هر درس، تمرینات قسمت واژگان وجود دارد. این تمرینات با تأکید بر معانی واژگان، قصد میزان یادگیری و درک شما از هر واژه را دارد. در هر درس، ۳ و یا ۴ و یا ۵ (به‌ندرت)، نوع تمرین ارائه می‌شود که در زیر به تشریح هر نوع تمرین می‌پردازیم.

تمرین «پیدا کردن گزینه‌ی صحیح»:

در این نوع تمرین جمله‌ی ناقصی وجود دارد با چهار گزینه. از بین چهار گزینه‌ی موجود باید بهترین جواب ممکن را انتخاب کنید تا معنای جمله کامل شود. این نوع تمرین معمولاً ۱۰ سؤالی است.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین تستی

تمرین «تشابه معنایی»:

واژه‌ای داده می‌شود و شما باید از چهار گزینه موجود، یکی را انتخاب کنید که معنایش با واژه‌ی داده‌شده مشابه باشد. این نوع تمرین ۵ یا ۱۰ سؤالی است.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین تستی مترادف

تمرین «متضاد»:

شبیه تمرین قبلی است، با این تفاوت که باید گزینه‌ی متضاد با واژه‌ی داده‌شده را پیدا کنید. این نوع تمرین نیز ۵ یا ۱۰ سؤالی است.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین متضاد

تمرین «واژه‌های صحیح و غیر صحیح»:

در این نوع تمرین جمله‌ای (معمولاً جمله‌ی دوقسمتی) داده می‌شود. در این جمله، یکی از کلمه‌ها مشخص‌شده است (با Italic کردن آن واژه). حال شما باید بگویید که آیا این کلمه به‌درستی انتخاب‌شده و معنای جمله درست است؟ و یا کلمه به‌درستی انتخاب‌نشده است و مفهومی که به جمله می‌دهد، اشتباه است؟

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین واژه های صحیح یا غلط

 تمرین «پر کردن جای خالی»:

لیستی از کلمات داده‌شده است. در زیر این لیست جملاتی هستند که به‌اندازه‌ی یک کلمه ناقص هستند. لذا شما باید از بین کلمات داده‌شده، با قرار دادن واژه‌ی مناسب، این جملات را تکمیل کنید.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین پر کردن جای خالی

تمرین «مترادف نویسی»:

در این تمرین، جمله‌ای داده می‌شود که زیر کلمه و یا عبارتی از آن خط کشیده شده است. شما باید واژه‌ای مترادف با کلمه و یا عبارت موردنظر، بنویسید. این کار را با استفاده از واژگان همان درس انجام خواهید داد.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - تمرین غیر تستی مترادف نویسی

صفحات پنجم و ششم هر درس

صفحه‌ی پنجم و ششم هر درس، قسمت درک مطلب و تمرین مربوط به آن را شامل می‌شود. در صفحه‌ی پنجم هر درس، داستانی ارائه‌شده که دربردارنده‌ی واژگان جدید است. واژگان جدید ضخیم (Bold) شده‌اند تا آن‌ها را موردتوجه خود قرار دهید. این‌گونه متون و داستان‌ها سبب می‌شوند که شما درک بهتری از معنی و واژه‌های آموخته‌شده داشته باشد. در صفحه‌ی ششم نیز تمرینات مرتبط با متن است. این تمرینان در دو قسمت (Part A و Part B) ارائه می‌شود.

کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی - درک مطلب (Reading Comprehension)

تمرین Part A: «True or False»

با توجه به داستان قبل جمله‌ای بیان می‌شود؛ اما همیشه درست نیست. شما مسئول به تشخیص درست بودن یا غلط بودن جملات هستید. اگر تشخیص دادید که جمله‌ای نادرست است باید بر اساس متن صحیح آن را بنویسید.

تمرین Part B:

«پاسخگویی به سؤالات»: برای اینکه فهمیده شود شما تا چه اندازه متن را فهمیده‌اید و درک کرده‌اید، سؤالی از متن داستان پرسیده می‌شود. شما باید مانند زبان‌آموزان کوشا، کاملاً صحیح و دقیق به سؤالات پاسخ دهید.

کتاب 4000 واژه‌ ضروری زبان انگلیسی | 4000 Essential English Words

سخن پایانی درمورد کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی

کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی یکی از بهترین و جامعترین کتاب‌های واژگان زبان انگلیسی است. تا کنون ترجمه نسخه چاپی این کتاب منتشر نشده است، اما تمام ۴۰۰۰ واژه این کتاب به‌علاوه لغات بیشتر و کاملتر به همراه ترجمه فارسی آن‌ها در کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی وجود دارد که درصورت تمایل می‌توانید آن را دانلود کنید.

17 دیدگاه دربارهٔ «معرفی کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ ضروری زبان انگلیسی | ۴۰۰۰Essential English Words»

 1. عرض ادب, من میخوام انگلیسی رو یاد بگیرم و قصدم یادگرفتن انگلیسی در حد یه نیتیو با کلاس و تحصیلکرده هست, و اصلا قصد ندارم واژه هایی رو یاد بگیرم که حتی خود نیتیوها هم ازشون استفاده نمیکنن, ممکنه بگید بین ۲ تا کتاب آکسفورد ورد اسکیلز و کتاب گلستان واژه کدومش برای من مناسبه؟ قدردان محبت شما هستم

  1. معین فروردین

   سلام دوست عزیز.
   کتاب های واژگان، بیشتر برای آشنایی با کلمات و عبارات انگلیسی است. یادگیری زبان انگلیسی به سبکی که شما گفتیدشامل چهار مهارته. مهارت شنیدن (Listening) مهارت خواندن (Reading) مهارت نوشتن (Writing) مهارت صحبت کردن (Speaking). مطالعه و یادگیری کتاب های واژگان، از جمله کتاب گلستان واژه های انگلیسی و آکسفورد ورد اسکیلز بخشی از مهارت خواندن شما رو تقویت میکنه؛ اگرچه با یادگیری واژگان بر روی سایر مهارت‌ها هم تاثیر میذاره، اما هدف اصلیش نیست.
   کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی، بیشترین بازدهی رو برای آزمون‌های کنکور سراسری و کارشناسی ارشد و آزمون‌هایی که به‌طور مستقیم از واژگان سوال میدهند رو داره.

 2. سلام وقت تون بخیر
  کتاب های آکسفورد ورد اسکیلز بهتر هستن یا کتاب های ۴۰۰۰ لغت ضروری؟ از نظر تعداد لغات و کلا خو کتاب ها؟

  1. معین فروردین

   سلام. وقت شما هم بخیر.
   بهتر بودن نسبیه و نمیشه با قطعیت نظر داد.
   سبک دو کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی و آکسفورد ورد اسکیلز نیز متفاوته. اما در مجموع مجموع سه کتاب مقدماتی و متوسط و پیشرفته آکسفورد ورد اسکیلز واژگان بیشتری از خود کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروی انگلیسی داره؛ همچنین پرطرفدارتر هست. درنتیجه به طور کلی میشه گفت آکسفورد ورد اسکیلز بهتره

  1. سلام دوست عزیز.
   مناسبه؛ اما بنظرم کافی نیست.
   اگرچه تا جلد سوم (از شش جلد)، متون ریدینگ ارائه شده در کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری، نسبت به آزمون آیلتس سطح پایین تری دارند. اما از جلد ۴م به بعد متون این کتاب سطح خوبی دارند.

  1. معین فروردین

   سلام و وقت بخیر.
   منظورتون کدوم کنکوره؟
   درس زبان انگلیسی، در کنکورها (سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری) قسمت های مختلفی داره. معمولا ۱۰ تست مربوط به واژگان زبان انگلیسی است. کل کتاب ۴۰۰۰ واژه برای قسمت واژگان و ریدینگ مفیده.

   برای کنکور سراسری، واژگان کتاب درسی هدف طراح سواله.

   برای کنکور ارشد و دکتری واژگان کتاب ۴۰۰۰ واژه ضروری کامل نیست. کتاب «گلستان واژه های انگلیسی» جامعترین کتاب واژگان زبان انگلیسی توی جهانه. چون خودش تجمیع واژگان ۵ کتاب مهم و ضروریه. پس بهترین منبع واژگان همینه.
   درمورد اینکه پرسیدی کتاب دیگه ای مطالعه کنی، به نظرم برای یادگیری و حفظ واژگان، نه لازم نیست. اما افزایش دانش زبان انگلیسی با هر کتاب دیگه میتونه مفید باشه.

  1. سلام دوست عزیز.
   تا جایی که بنده اطلاع دارم، کتاب ۴۰۰۰ واژه یا کتاب کمکی ۴۰۰۰ واژه چاپ نشده است.
   اما در آخر هر کتاب ۴۰۰۰ واژه، پاسخنامه کلیدی تمرین ها وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید.
   موفق باشید.

 3. سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم ۴۰۰۰واژه شامل ۵۰۴ واژه یا ۱۱۰۰ واژه میشه یا فرق دارن؟اگه۴۰۰۰واژه بخونم نیازی هس بقیه رو بخونم؟

  1. معین فروردین

   سلام و درود بر آقا مهدی.
   این سه کتاب واژه‌های مشترک دارند، اما با یکدیگر متفاوت هستند:
   تعداد کلماتی از ۵۰۴ واژه که در کتاب ۴۰۰۰ واژه نیست: ۲۶۰ واژه.
   تعداد کلماتی از ۱۱۰۰ واژه که در کتاب ۴۰۰۰ واژه نیست: ۷۴۹ واژه.

   اما نیاز شما بستگی به هدف شما دارد. اینکه قصد شرکت در چه آزمونی دارید؟ و هدف شما از یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

   ما در اینجا واژگان هر سه کتاب ۵۰۴، ۱۱۰۰ و ۴۰۰۰ واژه را به سبکی که در بالا توضیح داده شده است، در قالب یک کتاب آورده‌ایم. یعنی کتاب «گلستان واژه‌های انگلیسی» مجموعا دارای ۴۹۳۸ واژه‌‌ی ضروری و غیرتکراری است.

   درصورتی که قصد خواندن واژگان سه کتاب ۵۰۴، ۱۱۰۰ و ۴۰۰۰ دارید، کتاب «گلستان واژه‌های انگلیسی» انتخاب بهتری است.

   موفق باشی

 4. امیر قربانی

  با سلام
  ضمن عرض تبریک به شما و همه همکاران
  کل کتاب ۴۰۰۰ را نمی توان دانلود نمود.
  جایی برای عضویت وجود ندارد.
  اگر بتوانید موارد فوق را به ایمیل علاقمندان ارسال کنید بهتراست.
  باتشکر

  1. معین فروردین

   سلام
   ممنون و متشکر
   دوست عزیز، لینک PDF کتاب اصلی ۴۰۰۰ واژه در سایت EnglishVajeh.ir وجود ندارد. اما شما می توانید از لینک http://goo.gl/wjTH1u ترجمه فارسی واژگان این کتاب را دانلود کنید.
   موفق باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *