جلد ۲ کتاب گلستان واژه های انگلیسی (کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی)

قبلاً کتاب گلستان واژه های انگلیسی را به شما معرفی کردیم. احتمالاً جلد ۱ این کتاب را نیز دانلود و مشاهده نموده‌اید. اکنون به معرفی و ارائه‌ی جلد ۲ کتاب گلستان واژه های انگلیسی می‌پردازیم.

جلد 2 کتاب گلستان واژه های انگلیسی (کتاب 4000 واژه‌ی ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی)

 

جلد ۲ کتاب گلستان واژه‌های انگلیسی نیز شامل ۶۰۰ واژه است. این شش‌صد واژه از جلد دوم کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری انتخاب‌شده‌اند. می‌توان گفت این کتاب برای دانش آموزان دبیرستانی مناسب است و واژگان این کتاب را نمی توان به طور کلی آسان دانست و سختی آن چیزی بین آسان و معمولی است. قابل‌ذکر است که واژه‌های موضوعی (اسامی کشورها، اشکال هندسی، واحدهای اندازه‌گیری و انواع پوشیدنی‌ها) که در ضمیمه‌ی جلد ۲ آمده است، ترجمه نشده‌اند.

خرید کتاب « گلستان واژه های انگلیسی »:

این جلد به همراه جلد های اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم را می توانید از طریق صفحه خرید کتاب گلستان واژه های انگلیسی خریداری کنید.

پیش از این قیمت هرجلد از این کتاب، ۱۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما در حال حاضر هر شش جلد یکجا و با تخفیف هزار تومانی فروخته می شود، پس شما می توانید هر ۶ جلد کتاب را با قیمت ۵۰۰۰ تومان خریداری کنید.

برای حفظ و مرور واژگان کتاب گلستان واژه های انگلیسی می توانید از روش تیک ایت (تیک ایت چیست؟روش استفاده از تیک ایت) استفاده نمایید؛ که امکان استفاده از آن در هر شش جلد، با قرارگیری هشت خانه برای تیک زدن فراهم گردیده است.

جزئیات بیشتر از سایر جلدها

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و لیست واژه های سایر جلدها می توانید به مطالب مرتبط با هرکدام مراجعه کنید.

جلد یک، جلد سه، جلد چهار و جلد پنج

لیست واژگان جلد دوم در زیر آمده است تا شما یک دید کلی نسبت به واژگان موجود در این جلد داشته باشید.

A

Ability‎     Abroad‎     Absorb‎     Abstract‎     Abuse‎     Accompany‎     Accomplish‎     Accuse     Adjust‎     Admire‎     ‎Admission‎     Admit‎     Adopt‎     Afford‎     Agriculture‎     Aid‎     Aim‎     Alarm‎     Alike‎     Amuse     Ancestor‎     Anger     Angle‎     Annoy     Annual‎     Anxiety‎     Anxious‎     Apart‎     Apology‎     Apparent‎     Appeal‎     Approve‎     Approximate‎     Architecture‎     Army     Arrest‎     Arrow‎     Artificial‎     Assume     Astronaut‎     Astronomy‎     Attach‎     Attempt‎     Authority     Awake‎     Award‎     Awful‎

B

Bake     Bare‎     Barrier‎     Basis‎     Bath‎     Battle‎     Bean‎     Beg‎     Bend‎     Bet‎     Beyond‎     Billion‎     Bin‎     Biology‎     Blame‎     Blind‎     Bold‎     Boot     Border‎     Borrow‎     Boss‎     Bow‎     bowl‎     Branch     Brave‎     Breath‎     Breed     Bride‎     Bridge     Brief     Bring‎     Broad‎     Bucket     Bush‎

C

Cabin‎     Cage‎     Calculate‎     Candle‎     Capable‎     capital‎     Capture‎     Cardinal‎     Carriage‎     Cartoon‎     Carve     Cash     Cast     Castle     Ceiling     Chain     Chamber‎     Chase‎     Chat‎     Cheat     Chemistry     Chest‎     Chew     Chief     Citizen‎     Classic‎     Clay‎     Client‎     Cloth‎     Colleague‎     Colony‎     Command‎     Commit‎     Committee     Commute‎     Compose‎     Concentrate‎     Conclude‎     Confidence‎     Confident‎     Confirm‎     Congratulate‎     Consequence‎     Considerable‎     Consist‎     Consult‎     Contest‎     Contract‎     Convert‎     Convey‎     Convict‎     Convince‎     Cooperate‎     Coral     Costume‎     Cotton‎     Council‎     Counsel‎     Courage     Crash‎     Crew‎     Criminal‎     Criticize‎     Curious‎     Curtain‎

D

Dare‎     Debate‎     Debt‎     Deck‎     Declare‎     Decrease‎     defend     Definite‎     Delay     Delight     Deny‎     Depart‎     Depress‎     Deserve‎     Desire‎     Despite‎     Destination‎     Destruction‎     Detect‎     Devote‎     Diary‎     Dictate‎     Differ‎     Dig     Dine‎     Dinosaur‎     Disabled‎     Disadvantage‎     Disappoint‎     Disaster‎     Disorder‎     Distinct‎     Distinguish‎     Disturb‎     Dive‎     Division‎     Document‎     Donate‎     Dormitory‎     double‎     Downtown‎     Dozen‎     Duke     Dull     Dust‎     Duty‎

E

Eager‎     Edge‎     Elder‎     Electronic‎     Element‎     Elementary‎     elevate     Embarrass‎     Emergency‎     Emphasize‎     Enable     Enemy‎     Engage‎     Enormous‎     Ensure     Entrance‎     Estimate‎     Exchange‎     Excitement‎     Exclaim‎     Exhaust‎     Exhibit‎     Expense‎     Explosion‎     Expose‎     Extend‎     Extraordinary‎

F

Facial‎     Factual‎     Failure‎     Faith‎     Fame‎     Fantastic‎     Fare‎     Fascinate‎     Fault     Favor‎     Feather     Fee‎     Fence‎     Fertile     Fever     Fiction     Firm‎     Flag‎     flavor     Float‎     Flood‎     Flu‎     Fog     Fool‎     Forbid     Forecast‎     Forever‎     Formal‎     Former‎     Formula‎     Fortune‎     Found‎     foundation     Frame‎     Freeze     Frustrate‎     Fuel‎     Fund     Funeral‎     Furniture‎

G

Garage‎     generation     Generous‎     Genius‎     Gentle‎     Geography‎     Gesture‎     Giant‎     Govern     Gradual‎     Grain     Grand‎     Grant‎     Grave‎     Gravity‎     Greenhouse‎     Greet     Guarantee     Guilty     Guy‎

H

Handle     Hardly‎     Heal     Heaven‎     Height     Hike‎     Hire‎     Honor‎     Household     Hurricane‎

I

Ideal‎     Ignore     Illustrate‎     Immigrant‎     Impress‎     Impression‎     Income‎     Incredible‎     Indeed‎     Ingredient‎     Inherit‎     Initial‎     Inn     Innocent‎     Insert‎     Insist‎     Inspect‎     Inspire‎     Instant‎     Intelligence‎     Intend‎     Intense‎     Intent‎     Interfere‎     Interpret‎     Interrupt‎     Invent‎     Invest‎     Investigate‎

J

Jail‎     Jewel‎     Jewelry‎     Journal‎     Journalist‎     Joy‎     Junior‎

K

kindly‎

L

Label‎     Labor‎     Land     Landscape‎     Last‎     Laughter‎     layer     Legend     Lend‎     Lift     Lightly‎     Likeness‎     Liquid     Load‎     Loan‎     Log‎     Loss‎     Lovely‎     Lung‎

M

Mad‎     Manner‎     Marathon‎     Marvel‎     Mechanic‎     Mere     Mess‎     Metal‎     Meteor‎     Military‎     Miner‎     Mineral‎     Minister‎     Mission     Monitor‎     Monk‎     Monster‎     Mood‎     Moreover‎     Motion‎     Motive‎     Mount‎     Mud

N

Narrow‎     Neat‎     Nest‎     net‎     Nevertheless‎     Northern‎     Nowadays‎     Nutrient

O

Obey‎     Obtain‎     Obvious‎     Occasion‎     Occupation‎     Odd‎     Oppose‎     Ordinary‎     Origin‎     Ought‎     Overcome‎     Overseas‎

P

Pace     Palace‎     Pale‎     Participate‎     Passive‎     Path‎     Pause     Peak     Penalty‎     Permanent‎     Permission‎     Permit‎     Perspective‎     Persuade‎     Philosophy‎     Physics     Plain‎     Plenty‎     Polite‎     Portion‎     Possess‎     Pot     Potential‎     Pour     Poverty‎     Practical‎     Praise‎     Presence‎     Preserve‎     Pretend‎     Pride‎     Priest     Prime‎     Principal‎     Proceed‎     Profession‎     Pronounce‎     Proof‎     Protest‎     Pup     Pure‎

Q

Qualify     Quantity‎     Quarter     Quit‎

R

Rank‎     Rapidly‎     Rational‎     Raw‎     Recall     Reception‎     Recognition‎     Recover‎     Reef     Refrigerate‎     Regret‎     Reject‎     Relative‎     Relieve     Religious‎     Rely     Remark‎     Remind‎     Remote‎     Rent‎     Repair‎     Reputation‎     Resemble‎     Resist‎     Resort‎     Resume‎     Retire‎     Reveal     Rid     Rob‎     Romantic‎     Roof‎     Rough‎     Route‎     Row‎     Royal‎     Rude     Ruins‎

S

Salary‎     Satellite‎     Satisfy‎     Scale‎     Scholar‎     Scholarship‎     Scream     Sculpture‎     Secretary‎     Secure     Seed‎     Seek     Senior‎     Sensitive‎     Settle‎     Severe     Shade‎     Shadow‎     Sharp‎     Shelf     Shell‎     Shift     Shine‎     Shock‎     Shore     Shortage     Shut‎     Shy‎     Signal‎     Significant‎     Silence‎     Silent‎     Sincere‎     Sink‎     Skip‎     Slave‎     Slip‎     Smooth     Soil     Solid‎     Somewhat‎     Sort‎     Soul‎     Southern‎     Spill‎     Spin‎     Spite‎     Stable‎     Stare‎     Statistic‎     Statue‎     Steady‎     Steam     stock     Stream‎     Stretch‎     Strict‎     Struggle‎     Stupid‎     Submit‎     Substance‎     ‎Subtract‎     Succeed‎     Sue‎     Sufficient‎     Super‎     Superior‎     Supplement‎     Surf     Surgery‎     Surround‎     Suspect‎     Sword‎     Symptom‎

T

Tale     Talent     Task‎     Telescope‎     Temple‎     Temporary‎     Terror‎     Thesis‎     Thick‎     Threat‎     Thus‎     Tight‎     Tiny‎     Tissue‎     Tobacco‎     Tomb‎     Tone‎     Tough     Trap     Treasure‎     Trial‎     Tribe‎     Trust     Tube‎     Tutor‎     Twin‎     Twist‎

U

Underground‎     Uniform‎     Unique     Unless‎     Upper     Urge‎

V

Valley‎     Vehicle‎     Victim‎     Violent‎     Virtual     Vision‎     Volcano‎

W

Wallet‎     Weapon‎     Weed‎     Weigh‎     Wet‎     Wheel‎     Whisper‎     Wing‎     Witch‎     Wound‎     Wrap

Y

Yard     Yell     Youth‎

Z

Zone‎

 

EnglishVajeh_ir telegram

4 دیدگاه دربارهٔ «جلد ۲ کتاب گلستان واژه های انگلیسی (کتاب ۴۰۰۰ واژه‌ی ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی)»

 1. محمد هادی مخبری

  با سلام و سپاس فراوان
  لینک به دستم رسید و دانلود کردم. بسیار مفید وعالی
  منتظر آثار و راهنمایهایی جدید از شما دوست عزیز در زمینه آموزش زبان انگلیسی هستیم.
  با آرزوی شادی و شادکامی

  1. معین فروردین

   خوشحالیم که کتاب برای شما مفیده.
   امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر محتوای مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی عرضه کنیم.
   موفق باشی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *